Erhvervspsykologer

Få hjælp fra erhvervspsykologer til at genoprette det gode arbejdsmiljø

Få hjælp fra erhvervspsykologer til at genoprette det gode arbejdsmiljø

På de fleste arbejdspladser vil der ind imellem opstå gnidninger og diskrepanser – enten internt medarbejderne imellem eller i forholdet mellem ansatte og ledelse.

I mange tilfælde vil det være muligt for de implicerede parter selv at rette op på de ubalancer der måtte opstå som følge af uenigheder. Men i mange andre tilfælde kan disse påvirke det psykiske arbejdsmiljø og klimaet i organisationen på en måde så der opstår en permanent sur og ubehagelig stemning.

Når først det har fået lov at komme så vidt kan det være nødvendigt at få hjælp udefra hvis harmonien skal genoprettes og den gode og positive stemning vinde indpas på ny. Og til dette formål kan man som arbejdsgiver vælge at alliere sig med en erhvervspsykolog.

Hvad laver en erhvervspsykolog?

En erhvervspsykolog er en uddannet psykolog som har specialiseret sig inden for vejledning og rådgivning i arbejdsmæssige sammenhænge. Som erhvervspsykolog har man særlig viden om – og interesse for – den velfungerende arbejdsplads og de individer som udgør en sådan, uanset om disse befinder sig på leder eller på medarbejder niveau.

Derfor vil en erhvervspsykolog primært beskæftige sig med udvikling og sikring af alles trivsel på arbejdspladsen samt udvikling af en robust og bæredygtig organisation. Dette kan for eksempel ske gennem forebyggelse af stress hos de enkelte medarbejdere samt uddannelse af ledere, og gennem workshops og forløb med henblik på at bevidstgøre hvert enkelt individ om hans eller hendes rolle i denne sammenhæng.

Hvor finder jeg en dygtig erhvervspsykolog i Gentofte?

Har din virksomhed sin beliggenhed nord for hovedstaden, for eksempel i Gentofte, Lyngby eller Nordsjælland, kan du med fordel vælge konsulent firmaet Kjerulf & Partnere når du har brug for hjælp fra en erhvervspsykolog til at løse konflikter i din organisation.

Du kan læse mere, og kontakte Kjerulf & Partnere direkte, via virksomhedens hjemmeside https://www.kjerulf-partnere.dk/